Skip to main content

Henkilöstövuokrauksen monet ratkaisut

Henkilöstövuokraus on ollut kasvava toimiala sosiaali- ja terveydenhuollossa. Tilapäisen työvoiman vuokraus on ollut ratkaisu henkilöstöpulaan, mutta sen kustannukset ovat osoittautuneet kestämättömiksi pidemmällä aikavälillä. Hyvinvointialueiden strategioissa suuntauksena on vakituisen henkilöstön rekrytointi, mutta epätyypillisistä työsuhteista on tullut pysyvä ilmiö. Osa ammattilaista haluaa tehdä töitä joustavasti oman elämäntilanteensa mukaan. Työskentely henkilöstövuokrauksessa on vastannut työntekijän toiveeseen työn hallittavuudesta. Hyvä niin, koska monipuolista työvoimaa tarvitaan.  Maltillisesti käytettynä vuokratyövoiman käyttö on kustannustehokasta.  

Tilapäisen henkilöstön käytölle tarpeet ovat monenlaisia ja koordinoitavaa paljon. Kun vuokratyövoiman käyttö kootaan samalle alustalle, saadaan tietoa henkilöstötarpeen arviointiin, ennakointiin ja johtamiseen. Kokonaistilanteen hallinnointi voi edellyttää henkilöstötarpeiden järjestelyä eri pituisiksi ajoiksi, eri ammattiryhmittäin eri alueille ja tilausten ostamista eri palvelutuottajilta hankintajärjestyksessä. Kilpailutukset mahdollistavat paikallisten pienempien ja valtakunnallisten yritysten osallistumisen palvelutuotantoon.  

Ennakoimalla pidempiaikaisia henkilöstötarpeita saadaan sitoutettua sama hoitaja saman asiakkaan avuksi, mikä tuottaa turvaa ja asiakaslähtöisyyttä.  Hoitajan välittänyt palveluntuottaja voi taata myös sijaistuksen äkillisissä poissaolotilanteissa. Akuuteissa tarpeissa myös palveluntuottajien keskinäinen yhteistyö tuottaa ratkaisuja.  

Socialan henkilöstövuokrauksen alustapalvelu kokoaa tilaajat, palveluntuottajat ja työntekijät. Verkoston koordinoinnilla voidaan tukea yritysten välistä yhteistyötä ja varmuutta palvelutuotannossa sekä toimintoja yhteiskehittämällä sujuvampaa arkea.

Katso video miten alustapalvelu toimii ja millaisia kokemuksia palveluntuottajalla siitä on ja lue lisää alusta palvelun hyödyistä.