Skip to main content

Palvelumme

Alustapalvelu Sociala toimii välittäjänä palveluiden tarjoajien ja asiakkaiden välillä Yhteisen hyvän alustan kautta. Digitalisaatiota ja yhteistyöverkostoja hyödyntämällä vahvistamme järjestöjen roolia osana yhteiskuntaa. Kokoamme palveluita ja osaamista ihmisten sekä hyvinvointialueiden tueksi.

Palvelumme - Pala

Pala

Pala on omakustanteisten palveluiden valtakunnallinen alusta. Pala auttaa löytämään luotettavia ja paikallisia palveluita kotona asumisen tueksi yhdestä paikasta. Pala on valmis, testattu ja helppokäyttöinen ratkaisu kaikille asiakasryhmille. Pala on se puuttuva palanen asiakkaan, hyvinvointialueen ammattilaisen ja palveluntarjoajan välistä.

Lue lisää
henkvuokr

Henkilöstövuokrauksen alusta

Henkilöstövuokrauksen alustapalvelu tarjoaa sujuvan ja hallitun tilapäisen työvoiman hankinnan.  Alusta yhdistää hyvinvointialueen ammattilaiset, palveluntuottajat ja vuokrahenkilöstön. Palveluntuottajien kautta varmistetaan ammattitaitoiset työntekijät, joiden osaaminen on tarkistettu ja dokumentoitu.    

Alustalla on yhteistyötä tukevat toiminnallisuudet ja sinne kertyy olennaiset tiedot. Digitalisoitu tilausprosessi käsittää tilaukset, työntekijöiden kiinnittymisen tilattuihin vuoroihin, niiden vahvistamisen sekä laskutuksen ja raportoinnin. Lisäksi alusta mahdollistaa muutostilanteiden viestinnän ja palauteprosessin. Palveluntuottajien kokoaminen samalle alustalle ja monipuoliset raportointiominaisuudet mahdollistavat ajantasaisen tiedon henkilöstövuokrauksen volyymista, jolloin voidaan ennakoida tarpeita ja kustannuksia.  Lisäksi alustapalvelu koordinoi henkilöstövuokrausta sekä huolehtii alustalla toimijoiden perehdytyksestä, käyttötuesta ja toiminnan laadusta sopimusten mukaisesti. 

Lue lisää

 

Palvelumme - Ryhmittymät

Yhteiskehittäminen ja asiantuntijapalvelut

Sociala on haluttu kehittäjäkumppani. Yhdessä ratkaisemme yhteiskunnallisia haasteita ja teemme arjen parannuksia heikoimmassa asemassa olevien ihmisten palvelupoluilla. Muodostamme asiakaslähtöisiä tiimejä ja edistämme kumppanuuksia.

 

Palvelumme - Ryhmittymät-1

Ryhmittymät

Kokoamme ryhmittymiä, jotka osallistuvat kilpailutukseen yhdessä lasketulla yhteisellä hinnalla. Tarjoamme ryhmittymälle kilpailutus- ja hinnoitteluosaamista sekä koordinointitukea.

Palvelumme - Yhteishankinnat

Yhteishankinnat

Yhteishankintoja toteutetaan omistajien tarpeiden mukaan ja näin saavutetaan yhteistä skaalaetua ja taloudellisia säästöjä.