Skip to main content

 

Alustapalvelu Sociala Oy:n tietosuojaseloste 

1. Rekisterinpitäjä 

Alustapalvelu Sociala Oy 

Y-tunnus: 2880867-7 

Finlaysoninkuja 21 A, 33210 Tampere

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa 

Hanna Hauta-aho 

3. Tietosuojasta vastaava henkilö 

Hanna Hauta-aho 

4. Rekisterin nimi 

Alustapalvelu Sociala Oy:n Asiakasrekisteri 

5. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus 

Tietoja käytetään asiakaspalauteen keräämiseen, myyntiin, asiakastapaamisiin tai muuhun asiakassuhteen hoitoon, asiakasviestintään ja Yhteisen hyvän alustan digitaalisten palveluiden käyttökokemuksen parantamiseen. Lisäksi tietoja käytetään markkinointitarkoituksiin. 

Käsittelyperusteemme on markkinoinnin osalta oikeutettu etu ja asiakassuhteen hoidon osalta asiakkaan ja meidän välisemme sopimuksen täytäntöönpano. Lähetämme myös suostumuksen perusteella sähköisiä suoramarkkinointiviestejä. 

6. Rekisterin tietosisältö 

Keräämme perushenkilötiedot. Evästeiden avulla saamme vierailijoistamme tietoja, joita hyödynnämme esimerkiksi suunnitellessamme markkinointiamme. Tällä tavoin voimme kohdentaa viestintäämme mahdollisimman osuvasti. Emme luovuta tietoja kolmansien osapuolten markkinointikäyttöön. 

7. Rekisterin tietolähteet 

Nimi- ja muiden yhteystietojen kerääminen perustuu asiakassuhteeseen tai muuhun yhteyteen Alustapalvelu Sociala Oy:öön. Keräämme tietoja tapaamisten kirjaamisen tai sopimuksen teon yhteydessä. Seuraamme myös evästeitä ja vierailusi Socialan sivuilla jättää meille tiedon käynnistäsi.  

8. Tietojen säännönmukaiset luovutukset 

Tietoja ei luovuteta kolmannelle osapuolelle markkinointitarkoituksiin. 

9. Tietojen siirto kolmanteen maahan (ETA-alueen ulkopuolelle)  

Tietoja ei siirretä EU/ETA- alueen ulkopuolelle. 

10. Rekisterin suojauksen periaatteet 

Kunnioitamme henkilötietojen luottamuksellisuutta. Rekisteri on suojattu kaksinkertaisella tunnistautumiselle suojattuun tietokantaan, johon on pääsy Alustapalvelu Sociala Oy:n valtuuttamilla henkilöillä. 

Vanhentuneet ja tarpeettomat tiedot hävitämme asiaankuuluvalla tavalla. Säilytämme henkilötietoja vain niin kauan, kun se on tarpeen tässä tietosuojaselosteessa määriteltyjen henkilötietojen käsittelytarkoitusten toteuttamiseksi. Lainsäädännön velvoitteista johtuen tietoja voidaan joutua säilyttämään edellä mainittua ajanjaksoa pitempään. 

11. Tarkastusoikeus 

Rekisteröidyllä on oikeus saada tietoonsa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu. Lisäksi hänellä on riittävän tarkan ja yksilöidyn tarkastuspyynnön tehtyään oikeus saada tietoonsa itseään koskevat ja tallenteiden sisältämät tiedot. Tarkastuspyyntö tulee osoittaa kirjallisesti ja allekirjoitettuna seuraavaan osoitteeseen: Alustapalvelu Sociala Oy, Hammareninkatu 7, 33100 Tampere.  

12. Oikeus vaatia tiedon korjaamista ja poistamista 

Rekisterinpitäjän on korjattava asianomaisen osoittama virheellinen tieto henkilötietorekisterissä. Rekisterinpitäjällä on myös omatoimisen toiminnan kautta velvoite tarkastaa tietojen asiallisuus ja ajantasaisuus rekisterissä. Rekisteröity voi myös vaatia rekisterinpitäjää poistamaan itseään koskevat tiedot rekisteristä. Tietosuojasta vastaava henkilö johtaa toimenpiteen käsittelyä. 

13. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet 

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia henkilötietojen käsittelyn rajoittamista. Rekisteröidyllä on myös oikeus saada häntä koskevat henkilötiedot, jotka hän on toimittanut rekisterinpitäjälle, jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa ja oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle. Lisäksi rekisteröidyllä on oikeus vastustaa tietojen käsittelyä, automaattista päätöksentekoa ja profilointia. 

14. Tietosuojaselosteen hyväksyntä 

Tietosuojaseloste on hyväksytty 5.12.2023.