Skip to main content

Palvelualustan tuottama data auttoi ennakoimaan palvelukysyntää

Socialan ja Pirkanmaan hyvinvointialueen yhteisessä palvelualustan kehittämistyössä huomattiin, miten tärkeä voimavara data on, kun palvelupolkuja halutaan parantaa ketterästi.  

Palvelut kehittyvät oikeaan suuntaan, kun työtä tehdään tietoon perustuen ja yhdessä palvelujärjestelmän eri toimijoiden kesken. Tämä oli tärkeä havainto, kun Tampereen kaupunki ja myöhemmin Pirkanmaan hyvinvointialue (Pirha) hyödynsi Socialan palveluhakualustaa omakustanteisille kotiin tuotaville palveluille.   

Yhteistyön aikana rakennettiin perustaa myös nyt lanseerattavalle Pala-palvelulle, joka kokoaa yhteiselle alustalle kotiin tuotavien palveluiden tarjoajat ympäri Suomen asiakkaiden, omaisten ja palveluohjauksen käyttöön.  

Luvut osoittivat asiakastarpeen muutoksen   

Pirkanmaalla vuosien 2021-2023 aikana käytössä ollut alusta kokosi yhteen alueen yksityisten palveluntuottajien palvelut. Kehittämistyö osoitti, miten ainutlaatuista tietoa alusta voi tarjota kotona asuvien asiakkaiden tarpeista.  

– Kotona asumisen palveluiden käyttöä on usein hankala seurata. Silloin ei myöskään päästä käsiksi tietoihin, jotka voisivat olla olennaisia hyvinvointialueella palveluiden suunnittelussa, sanoo Socialan palvelupäällikkö Marja Heikelä.  

Data auttaa sekä katsomaan kohti tulevaa että parantamaan nykyhetken toimintaa.  

– Pelkkä kysyntä kertoo todella paljon. Esimerkiksi satunnaiset kotikäynnit antavat osviittaa siitä, että asukkaat pärjäävät kotona vielä hyvin. Sen sijaan usein toistuva hoitajan käynti jo osoittaa toimintakyvyn muutosta ja ennustaa nopeastikin realisoituvaa julkisen palvelun tarvetta, Heikelä kertoo.  

Pirkanmaalla alustalle kertyvä data helpotti myös jokapäiväistä asiakasohjausta. Vaihtoehdot löytyivät nopeammin, ja kun keskusteluhistoria jäi näkyviin, asiakkaan tilanne on helpompi ja nopeampi hahmottaa.  

Digitaalisuuden ei tarvitse tarkoittaa ainoastaan sitä, että asiakaskohtaamiset siirretään sähköisiin kanaviin. Vaikuttavinta digitalisaatio on helpottaessaan viranomaisten omia prosesseja ja yhteistyötä palvelupolulla toimivien kumppanuuksien kanssa. Tämä näkyy parempana asiakaskokemuksena.  

Datasta hyödyt irti yhdessä kehittämällä  

Pirkanmaalla hyvinvointialue sai Socialalta tukea muun muassa palveluntuottajaverkoston hyödyntämiseen. Sociala  järjesti tapaamisia, joissa yrittäjät, järjestöt, palveluneuvonta ja asiakasohjauksen johto pureutuivat asiakkaiden palvelutarpeisiin sekä pohtivat, miten niihin vastataan yhteistyössä.  

– Hyvinvointialueen käynnistäessä toimintansa kuntien palveluita yhtenäistettiin ja osa palveluista siirtyi kokonaan yksityisten yritysten tuotettaviksi. Lisäksi löydettiin alueita, joista tukipalveluita puuttui kokonaan, Heikelä kertoo.  

Yhteistyö oli onnistunutta esimerkiksi asiakkaan kotiutumispalveluiden kehittämisessä. Palveluneuvonnassa oli tunnistettu tarve uudenlaiselle palvelulle tilanteissa, joissa asiakas pääsee sairaalasta kotiin vakavan sairauden jälkeen. Palvelutarpeesta tiedotettiin palveluntuottajaverkostoa, ja pian alustan kautta oli tilattavissa jälkihoidon mukaan räätälöitäviä paketteja.   

– Etenkin lähipalveluissa yksityiset palveluntuottajat pystyvät vastaamaan nopeastikin asiakkaiden tarpeisiin, minkä takia ne on tärkeä saada kiinteäksi osaksi palveluverkostoa, Heikelä toteaa.  

Palakin on enemmän kuin alusta  

Socialan ja Pirhan yhteistyön aikana alustalla olevien pirkanmaalaisten palveluntarjoajien määrä kasvoi yli sataan. Nyt vastaavanlaiset palveluiden yhteen kokoamisen mahdollisuudet ovat kaikkien hyvinvointialueiden ulottuvilla, kun Pala laajennetaan kaikkialle Suomeen. Palvelun voi ottaa käyttöön mikä tahansa hyvinvointialue, joka haluaa helpottaa omakustanteisten kotiin tuotavien palveluiden saatavuutta omalla alueellaan.  

Edeltäjänsä tavoin myös Pala on enemmän kuin asiakas- ja palveluohjausta sujuvoittava hakusivusto. Palasta saatavien raporttien avulla hyvinvointialueen palveluiden kehittäjät ja johto voi saada tietoa kotona asuvien asiakkaiden tarpeista ja toimintakyvystä entistä paremmin.  

Haluaisitteko helpon tavan kehittää kotiin tuotavia palveluita asiakastarpeiden suuntaan? Ota yhteyttä ja sovi tapaaminen, niin kerromme Palasta lisää!  

 

Yhteisen hyvän alusta on kehittynyt yhteistyössä  

  • Yhteisen hyvän alustalla oleva palveluhaku otettiin käyttöön vuonna 2021 ensin Tampereen kaupungin ja sen jälkeen Pirkanmaan hyvinvointialueen Kotitori-toiminnassa.  
  • Sopimuskauden aikana Yhteisen hyvän alustan teknologialla tuettiin neuvonta- ja ohjauspalveluita, kotona asumisen tukipalveluiden koordinointia, henkilöstövuokrauksen organisointia ja omarahoitteisten palveluiden palveluhakua.   
  • Asiakasryhminä olivat ikääntyneet, vammaiset ja mielenterveys- ja päihdeasioissa tukea tarvitsevat henkilöt ja heidän läheiset sekä ammattilaiset.