Skip to main content

Kotona asumista edistävät palvelut luotettavasti yhdestä paikasta

Hyvinvointialueiden onnistuminen ikääntyneiden palveluissa edellyttää yhteistyötä järjestöjen ja yritysten kanssa, jotka voivat vastata kasvavaan asiakkaiden palvelutarpeeseen. Tämän haasteen ratkaisemiseksi on kehitetty Pala-palvelu, joka täydentää kotona asumisen palveluiden tarjontaa.

Pala on uusi hyvinvointialueella toimiva, itsemaksettavien ja paikallisesti tuotettavien palveluiden valtakunnallinen alusta. 

- Palvelun ytimessä ovat laadukkaat paikalliset yritykset ja järjestöt, joiden palveluihin viranomaiset voivat turvallisesti ohjata asiakkaitaan, kertoo Socialan toimitusjohtaja Hanna Hauta-aho.

Palan taustalla on vuonna 2021 julkaistu palveluhakualusta, joka otettiin käyttöön ensin Tampereen kaupungin ja sen jälkeen Pirkanmaan hyvinvointialueen Kotitoritoiminnassa. Kehitystyötä tehtiin aluksi muutaman vuoden ajan 2018 alkaen Euroopan sosiaalirahaston rahoittamassa Yhteisen hyvän alusta -hankkeessa. Nyt kaikilla hyvinvointialueilla on mahdollisuus ottaa työn tuloksena syntynyt palvelu käyttöön.

– Ajatuksenamme on ollut, että jokaisen hyvinvointialueen ei tarvitse tehdä omaa hakutyökalua palveluiden saatavuutta ja asiakasohjausta helpottaakseen. Palasta he saavat paitsi hakualustan myös dataa ja tukea erilaisten palvelujen yhteensovittamiseen, Hauta-aho kertoo.

Palveluohjaus helpottuu

Palan yksityiset palveluntarjoajat täyttävät julkisen sektorin niille asettamat vaatimukset ja jatkuvasti kehittyvä palvelutarjooma koostuu eri asiakasryhmien kotona asumista edistävistä omarahoitteisista palveluista. Asiakas voi vertailla niitä ja tilata palvelun tarvittaessa nopeastikin itse tai niitä voidaan etsiä asiakasohjauksen tapaamisissa. 

– Ajatuksena on, että asiakasohjaajien ei tarvitse itse pitää ajan tasalla järjestelmiä tai listauksia luotettavista toimijoista, Hauta-aho kertoo.

Pitkän aikavälin tavoite on tukea hyvinvointialueita siinä, että painopistettä saadaan siirrettyä raskaista ja kalliista hoidollisista palveluista ennaltaehkäisyyn.

– Kaikilla hyvinvointialueilla punnitaan nyt julkisten palveluiden myöntämisen perusteita myös talouden näkökulmasta. Etenkin tällaisessa tilanteessa itse maksettavat palvelut ovat relevantti vaihtoehto ja hintaan vaikuttavien veroetujen vuoksi useille asiakkaille mahdollisia, jatkaa Hauta-aho. 


Laadunvarmistus perustuu tietoon

Palassa olevien palveluiden laatu varmistetaan digitaalisella palautejärjestelmällä sekä tukemalla palveluntuottajia omavalvonnassa. Yritykset myös saavat alustan kautta tukea palveluittensa kehittämiseen asiakkaiden tarpeiden suuntaan: raportointityökalut kerryttävät ja antavat tietoa palvelukysynnästä. Lisäksi Sociala järjestää palveluntuottajille yhteistyötapaamisia. Tähänastisesta kehitystyöstä saatujen kokemusten perusteella palvelupolkuja saadaan parannettua tehokkaimmin yhdessä asiakkaiden, omaisten, palveluntuottajien ja hyvinvointialueiden kesken.

– Suurin osa palveluita tuottavista järjestöistä ja yrityksistä toivoisi koordinoitua yhteistyötä hyvinvointialueiden kanssa. Tässä Sociala voi olla tukena: meillä on vahvaa yhteiskehittämisen osaamista niin palveluntuottajien kuin hyvinvointialueiden avuksi, Hauta-aho kertoo.

Lue täältä miten alustan tuottama data auttoi ennakoimaan palveluiden kysyntää. 

Ota yhteyttä ja pohditaan yhdessä, olisiko Palasta apua hyvinvointialueellanne. 

Täältä voit tutustua Palan hyötyihin.