Skip to main content

Kotona asumisen palvelupolulta puuttuu palanen

Kotona asumista edistävät omakustanteiset palvelut ovat hyvinvointialueilla ei-kenenkään-maata. Vastuu on otettava yhdessä viimeistään nyt.

Kotiin tuotavissa itse maksettavissa palveluissa on valtava potentiaali: niillä voidaan  ennaltaehkäistä kalliiden hoidollisten palveluiden tarvetta. Paikallisten palveluntarjoajien palveluista saadaan hyödyt irti vasta, kun ne kootaan yhteen ja otetaan tiiviimmin osaksi asiakkaiden palvelupolkuja. 

Lähitulevaisuudessa kotiin tuodut ateriat, siivouspalvelut, turvapalvelut ja hoiva ovat suorastaan välttämättömiä, kun asiakkaiden määrä ja palvelutarpeet lisääntyvät. Palvelupolkujen sujuvoittamista ei voida lykätä enää pidemmälle.

Saatavuus ja tarve eivät kohtaa

Hyvinvointialueiden tarjoamien palveluiden saatavuus on kriisissä. Hyvinvointialueet keskittyvät lakisääteisiin palveluihin ja kaventavat palveluvalikoimaa talouskurin vuoksi. Samaan aikaan kotona asumista edistävien palveluiden tarve kasvaa kiihtyvällä tahdilla ympäri Suomen erilaisissa elämäntilanteissa arkeaan elävillä ihmisillä. 

Pelkästään ikäihmisten yksinäisyys  on kasvava kansallinen ongelma. Ikääntyneistä joka kolmas kertoo jo nyt olevansa yksinäinen. Väestöennusteen mukaan yli 65-vuotiaiden osuus kasvaa peräti 25,6 prosenttiin vuoteen 2030 mennessä, ja samaan aikaan tukiverkot harvenevat entisestään suuriin kaupunkeihin suuntautuvan muuttoliikkeen myötä.

Pienissä yrityksissä ja järjestöissä on valtavasti osaamista, jota voitaisiin hyödyntää niin palveluihin ohjaamisessa kuin niiden kehittämisessäkin. Tätä osaamista ei ole kuitenkaan saatu vietyä tehokkaasti asiakkaiden saataville, vaan hyvinvointialueet joutuvat operoimaan kunnilta perinnöksi saamillaan yritysten tietoja sisältävillä listauksilla. Nämä palveluntuottajaluettelot saattavat olla Excel-taulukoissa tai Teams-kansioissa, jotka eivät välttämättä ole ajan tasalla. Asiakas- ja palveluohjaajien aikaa menee monissa paikoissa palveluntuottajaverkostojen tietojen päivittämiseen.

Palvelut ja tarve olisi saatava kohtaamaan tehokkaammin. Paikallisten palveluntarjoajien kokoaminen ja verkoston kehittäminen edistävät kotona asumisen lisäksi paikallistaloutta ja alueiden hyvinvointia. Jokaisen hyvinvointialueen ei kuitenkaan kannata kehittää omia ratkaisuja, koska valmis ratkaisu on jo olemassa.

Pala auttaa ratkomaan kohtaanto-ongelmat

Alustapalvelu Sociala on kehittänyt itsemaksettavien, paikallisesti tuotettavien palveluiden valtakunnallisen Pala -palvelun. Se ei vain helpota palveluiden löytämistä vaan myös helpottaa yhteistyötä hyvinvointialueiden ja palveluita tuottavien järjestöjen sekä yritysten välillä.

Kiinnostuitko? Tutustu Palan hyötyihin ja kysy lisää!

Täältä voit lukea miten kotona asumista edistävät palvelut voidaan koota yhdelle alustalle.