Skip to main content

Järjestöjen erityinen osaaminen ja arvokas työ tulee tunnistaa ja turvata palveluiden tuottamisessa

Sadat järjestöt ja yhteiskunnalliset yritykset luovat luotettavaa hoivaa ympäri Suomen yli satavuotisen osaamisen pohjalta. Tuotot käytetään palvelujen kehittämiseen ja tämän työn arvo tulee huomioida. Alustapalvelu Socialan merkittävät kantaosakkaat Vanhustyön keskusliitto ja Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto ovat antaneet suosituksensa hallitusohjelmaan 2019.

Vanhustenhuollon viisi viisautta:

  1.  Ikääntyneiden hyvinvointia tulee tarkastella kokonaisuutena ja ratkaisuja on etsittävä ennakoivista toimista entistä enemmän.
  2. Järjestöjen erityinen osaaminen ja arvokas työ tulee tunnistaa ja turvata palveluiden tuottamisessa.
  3. Palveluntarpeen arviointi määrittelee oikeanlaisen ja oikea-aikaisen palvelun.
  4. Hyvinvoiva henkilöstö ja osaava johtaminen ovat avaintekijät hyvään ja turvalliseen hoivaan.
  5. Kuntien ja muiden palvelujen järjestäjätahojen hankintaosaamista tulee vahvistaa ja on turvattava riittävä rahoitus vanhuspalveluiden peruslaatuun.

Lue suositukset kokonaisuudessaan:

http://www.vtkl.fi/document/1/2688/14bf876/Vanhustenhuollon_viisi_viisautta_2019.pdf

Lisää tietoa, tutkimustuloksia sekä käytännön esimerkkejä:

Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto Valli ry
Virpi Dufva
toiminnanjohtaja
050 365 4664
virpi.dufva@valli

Vanhustyön keskusliitto –
Centralförbundet för de gamlas väl ry
Anni Lausvaara
toiminnanjohtaja
050 322 3021
anni.lausvaara@vtkl.fi