Skip to main content

Alustapalvelu laajenee Pirkanmaalla

Tampereen ja Oriveden alueen kotihoidon käytössä ollut henkilöstövuokrauksen alustapalvelu laajenee kotihoitoon koko Pirkanmaalle. 

Vuonna 2021 käyttöön otettua digitaalista alustapalvelua on kehitetty kevään ajan vastaamaan Pirkanmaan hyvinvointialueen nykyisen henkilöstövuokrauksen hankintasopimuksen tarpeita. Uudet toiminnallisuudet saadaan käyttöön kesäkuussa. Jatkossa alustapalvelun kautta Pirkanmaan hyvinvointialue tilaa sairaanhoitajia ja lähihoitajia kilpailuttamiltaan palveluntuottajilta.

Yhteiskehittämällä uusia toiminnallisuuksia

Robotiikkaa hyödyntämällä tilaukset jakautuvat palveluntuottajille automaattisesti hankintapäätöksen mukaisessa ensisijaisjärjestyksessä alueittain. Kun palveluntuottaja on kiinnittänyt sopivan hoitajan tilaukseen, saa hyvinvointialue siitä tiedon. Työvuoroja koskevista muutoksista kommunikointi kotihoidon yksiköiden ja henkilöstövuokrauksen palveluntuottajien kesken onnistuu alustan viestintäominaisuuksilla.

"Digitaalisia palveluita kehitetään yhteistyöllä ja toisiltamme oppien. Sote-alan prosesseja tukevat ratkaisut edellyttävät yhteiskehittämistä, johon osallistuu teknologia-asiantuntijoiden lisäksi aina myös sote-ammattilaiset, joiden arjen työ ratkaisun myötä digitalisoituu ja tehostuu", toteaa Socialassa kehittämisprojektista vastannut palvelupäällikkö Kirsi Mustonen

Henkilöstövuorauksen alustapalvelu on kehitetty yhteistyössä Tampereen ja Oriveden kotihoidon esimiesten ja työjärjestelijöiden sekä henkilöstövuokrauksen palveluntuottajien kanssa. Käyttäjäkyselyissä alusta koettiin selkeäksi ja helppokäyttöiseksi. Yhden tilausjärjestelmän kautta saavutetaan useita palveluntuottajia ja kalenterinäkymän kautta voidaan seurata vuorojen täyttymistä. Toimivan systeemin koettiin säästävän työaikaa. Tuottajia alusta tukee palveluntuottamisen ennakoinnissa ja sen kautta on kätevä varata vuoroja. Raportointi on sujuvaa ja sen pohjalta helppo seurata laskutusta ja maksatusta.

Alustapalvelut edistävät digitalisaatiota ja tuovat kustannussäästöjä 

Strategiansa toteuttamiseksi Sociala luopui kevään aikana henkilöstövuokrauksen liiketoiminnasta voidakseen keskittyä kehittämään ja tarjoamaan alustapalveluratkaisuja hyvinvointialueiden digitalisaation ja yhteiskehittämisen kumppanina. Sote-palvelut edellyttävät lukuisten toimijoiden saumatonta yhteistyötä. Yhteistyöprosessien tukeminen alustateknologialla vapauttaa ammattilaisten työaikaa ja tuo hyvinvointialueille kustannussäästöjä.     

"Henkilöstövuokrauksen alustapalvelun laajentuminen Suomen suurimman hyvinvointialueen kaikkien kotihoidon yksiköiden tueksi on meille strategisesti tärkeä askel. Meidän tavoitteenamme on olla johtava yhteisötalouden alusta hyvinvointialalla. Tämä yhteistyö Pirhan ja palveluntuottajien kanssa on sitä parhaimmillaan", kertoo Socialan toimitusjohtaja Hanna Hauta-aho.

Sociala lyhyesti

Alustapalvelu Sociala on järjestöjen omistama yhteiskunnallinen yritys.  Sociala kehittää ja ylläpitää henkilöstövuokrauksen alustapalvelua ja Pala-palvelua. Henkilöstövuokrauksen alustapalvelua tarjoaa sujuvan ja hallitun tilapäisen työvoiman hankinnan. Pala on omakustanteisten palveluiden valtakunnallinen alusta. Pala auttaa löytämään luotettavia ja paikallisia palveluita kotona asumisen tueksi yhdestä paikasta. Socialan alustapalvelut yhdistävät hyvinvointialueen ammattilaiset, palveluntuottajat ja asiakkaat sekä omaiset. 

Lue lisää Socialan alustapalveluista.