Skip to main content

Alustapalvelu ja yhteistyö henkilöstövuokrauksessa 

Yhteisen hyvän alustan kautta välitetään Tampereen kaupungin ja Oriveden kotihoitoon lähihoitajia yli tuhanteen työvuoroon kuukaudessa.  Alustapalvelu on enemmän kuin digitaalinen toimintaympäristö. Alustapalvelu neuvottelee ja tekee sopimukset henkilöstövuokrauksen palveluntuottajien kanssa, perehdyttää palvelukuvauksen toteuttamiseen ja digitaalisen sovelluksen käyttöön sekä koordinoi toimintaa. Alusta kokoaa tiedot hoitajatilauksista, hoitajista, heidän osaamisestaan, tehdyistä vuoroista ja niihin liittyvästä viestinnästä. Alustan kautta hoidetaan myös laskutukset ja raportoinnit. Kertyvää tietoa voidaan käyttää tiedolla johtamisen tukena.  

Verkostossa on mukana kymmenkunta henkilöstövuokrauksen palveluntuottajaa ja yli kaksisataa hoitajaa. Jokaisella palveluntuottajalla on omat vahvuutensa. Joukossa on isompia ja pienempiä sekä paikallisia ja valtakunnallisia toimijoita. Alustalle tulevien kuukausitilausten perusteella palveluntuottajat voivat suunnitella hoitajien työvuorot viikoiksi eteenpäin tai poimia yksittäisiä työvuoroja työntekijälle sopiviin ajankohtiin. Ennakoitavuus mahdollistaa tutun hoitajan järjestämisen tutulle asiakkaalle ja tätä kautta hoidon laatu lisääntyy.   Myös hoitajien mahdollisuuden vaikuttaa omiin työaikoihin lisää sitoutumista. Lisäksi Yhteisen hyvän alustalla toimivat kotihoidon esimiehet ja työnjärjestelijät, jotka tilaavat ja valvovat vuorojen toteutumista sovelluksen kautta.  

Alustapalvelun ympärille on muodostunut verkosto, jolla on yhteinen päämäärä: laadukas kotihoito. Verkostot pystyvät reagoimaan muuttuviin tilanteisiin ja vaatimuksiin. Verkostomainen toiminta haastaa perinteiset organisaatiorakenteet ja johtamistavat. Kun työpaikalla on työntekijöitä, joiden työsuhteen muodot ja juridinen työnantaja vaihtelevat, nousee keskiöön asiakkaan hyvä hoito. Sen saavuttamiseksi jokainen työntekijä on arvokas. 

Verkoston yhteistyössä on ollut merkittävää alustan yhteiskehittäminen, johon ovat osallistuneet niin palveluntuottajat kuin Tampereen kaupungin kotihoidon ammattilaiset sekä teknologiakumppanit.  Samalla kun on parannettu sovelluksen käytettävyyttä, on keskusteltu hyvistä toimintavoista. Yhteisten tavoitteiden lisäksi verkoston jäsenillä on myös omia tavoitteita. Palveluntuottajat ovat sekä kilpa- että yhteistyökumppaneita. Tarvitaan yhteensovittamista, avointa keskustelua ja pelisääntöjä. Onnistuneella yhteistyöllä saavutetaan tuloksia kaikille. Arvostuksella, vaikuttamisen mahdollisuuksilla sekä luottamuksella rakennetaan aineetonta pääomaa verkostolle ja yritykselle (Viskari, I. 2022). Tulevaisuudessa alustapalvelut saavat yhä vahvemman jalansijan niin kansalaisten kuin hallinnonkin toiminta-areenana. Yhteisen hyvän alusta on palvelua, jonka kautta henkilöstövuokrauksen palveluntuottajat ja osaamista ja sote-työntekijöitä etsivä hyvinvointialue löytävät toisensa. 

Alustapalvelun toimintaan henkilöstövuokrauksen tukena voi tutustua linkistä avautuvalta videolta.  

Viskari, I. 2022. Aineeton pääoma sitoutumisen, merkityksellisyyden ja johtamisen tekijänä sosiaali – ja terveysalalla. Integratiivinen kirjallisuuskatsaus. Opinnäytetyö, verkostojohtaminen (YAMK). Sosiaali- ja terveysala. Jyväskylän ammattikorkeakoulu.  

Kirjoittaja: Kirsi Mustonen työskentelee Alustapalvelu Sociala Oy:ssä palvelupäällikkönä. Hänen vastuullaan on teknologialla tuetut yhteistyöprosessit ja alustapalvelun kehittäminen. Kirsillä on vahvaa osaamista sote-alan koulutuksesta, mielen hyvinvoinnista ja järjestöjen toiminnasta. Socialassa Kirsillä on keskeinen rooli henkilöstövuokrauksen kumppanuusverkoston johtamisessa.