Skip to main content

Alustaliiketoiminnassa menestyminen kertoo suuren toimijajoukon onnistuneesta yhteistyöstä

Alustapalvelu Sociala on taloudellisen suorituskykynsä perusteella analysoitu menestyjäyritykseksi. Menestyjä-sertifikaatin saaneen yrityksen ominaisuuksia ovat vakiintunut toiminta, vakaa kasvukehitys, hyvä tulos ja kannattavuus, vahva rahoitusrakenne sekä jatkuvan toiminnan turvaava maksuvalmius. Sertifikaatin taustalla on Alma Talentin vuosittainen tilinpäätöstietoihin perustava analyysi suomalaisten yritysten onnistumisesta.

Kuvassa Hanna Hauta-aho.

Me olemme tästä tunnustuksesta yllättyneitä ja ylpeitä. Menestyjä -sertifikaatti ei ole vain meidän timanttiselle tiimille, vaan kumppaneista muodostuvalle yhteistyöverkostolle. Socialan menestys rakentuu yhteistyöstä paikallisten järjestöjen ja yritysten sekä yhteiskunnallisten yritysten kanssa. Tämä tunnustus on niille sote-alan toimijoille, joilla on riittänyt rohkeutta alustaliiketoiminnan edellyttämään syvään yhteistyöhön.”, toteaa Socialan toimitusjohtaja Hanna Hauta-aho.

Sociala toimii alustana, joka yhdistää hyvinvointialueet, sote-palveluntuottajat, ammattilaiset ja asiakkaat tarjoten palveluita ja mahdollisuuksia yhteiskehittämiseen, vuorovaikutukseen ja liiketoimintaan. Yhteisen hyvän alusta on digitaalinen kokonaisuus, jonka avulla vahvistetaan erityisesti palveluita tuottavien järjestöjen ja pienempien paikallisten toimijoiden markkina- ja yhteistyömahdollisuuksia.

”Tällaiset tunnustukset tarjoavat hyvän hetken pysähtyä porukalla arvioimaan sitä, mistä me ollaan tähän tultu ja mitä ollaan tehty oikein. Yhtä tärkeää on myös kurkkia uteliaana arjen kiireen ja rutiinien ohi tulevaan ja tunnistaa sellaisia yhteiskehittämisen paikkoja, joista voi syntyä sote-palveluiden tarvitsijoille asiakasarvoa. Jotain sellaista, mitä yksikään organisaatio ei yksin kykenisi tukea tarvitsevalle ihmiselle tarjoamaan. ” pohtii Hanna Hauta-aho.

Menestyminen syntyy verkostoissa ja yhdessä yhteistyöhön sitoutuneiden kumppaneiden kanssa. Yhteistyö mahdollistaa resurssien jakamisen ja hyödyntämisen tehokkaasti. Yhdistämällä organisaatioiden osaaminen, saavutetaan synergiaetuja ja voidaan hyödyntää eri toimijoiden vahvuuksia. Alustalla toimivat organisaatiot jakavat tietoa ja kokemuksia, joka edistää palveluiden kehittämistä ja nopeuttaa kunkin organisaation omaa oppimista. Organisaatiot hyötyvät toistensa parhaista käytännöistä ja osaamisesta.

Yhteisen hyvän alustan kautta toimijoiden omat verkostot laajenevat ja syntyy uusia yhteistyö- ja liiketoimintakumppanuuksia. Osaamista yhdistämällä kehittyy uusia palveluita ja parhaimmillaan yhteistyö voi edistää innovaatioita.