Skip to main content

Yhteisen hyvän alustako innovaatio? 

”Se on innovaatio” totesi yhteistyökumppani palaverissa. Lausahdus jäi pyörimään mieleen. En ollut  osannut yhdistää Yhteisen hyvän alustaa ja innovaatioihin liittyvää yritysten kilpailuedun tavoittelemista keskenään.

Yhteisen hyvän alusta on syntynyt halusta ratkaista sote-asiakkaiden tarpeiden ja palveluiden kohtaamattomuus ja mahdollistaa järjestöjen monipuolinen osaaminen asiakaslähtöisille palvelupoluille. Yhteisen hyvän alustan koordinointi toteutuu Socialassa, mutta se on eri toimijoiden yhteiskehittämä ja jatkuvasti uudistuva alustapalvelu. Yhteisen hyvän alusta mahdollistaa asiakasarvon yhteisluonnin ihmisten arkeen, jotka tarvitsevat tukea, osallisuutta ja palveluita.

Pirkanmaan hyvinvointialueella Yhteisen hyvän alusta on käytössä Pirkanmaan kotitorin neuvonta- ja ohjauspalveluissa. Asiakasryhminä ovat ikääntyneet, vammaiset henkilöt ja mielenterveys- ja päihdeasioissa tukea tarvitsevat henkilöt sekä heidän läheiset ja ammattilaiset. Yhteisen hyvän alusta mahdollistaa modernit asiakaskanavat. Tukea tarvitseva asiakas voi luottaa siihen, että palveluohjaaja on helposti tavoitettavissa paikan päällä, chatin, puhelimen, sähköpostin, web-sivujen tai yhteydenottolomakkeen kautta. Vuonna 2022 Kotitorin palveluohjaajien keskimääräinen vastausaika oli 20 sekuntia ja vastausprosentti 93%. Yhteydenottoja on ollut viime vuoden aikana yli 22 000 kpl eli noin 1800 yhteydenottoa kuukaudessa. Suurin osa asiakkaiden huolista pystytään ratkaisemaan Kotitorilla ilman, että asiakasta ohjataan raskaampiin palveluihin. Tammenlehväkeskus Oy:n ja Tampereen Kehitysvammaisten Tuki ry:n palveluohjaajien osaamisessa yhdistyy sote-alan vahva kokemus, teknologinen kyvykkyys ja asiakasymmärrys. Neuvonta- ja ohjauspalveluiden ohella he tuottavat arvokasta tietoa palveluiden kehittämiseksi.

Yhteisen hyvän alustan Palveluhausta asukkaat voivat myös itse etsiä ja vertailla omarahoitteisia kotona asumisen tukipalveluita. Hyvinvointialueen tarjoamien palveluiden määräytymisperusteiden kiristyessä alueella toimivien yritysten ja järjestöjen tuottamien palveluiden, vapaaehtoistoiminnan ja vertaistuen merkitys asiakkaiden arjessa lisääntyy. Palveluhaussa on jo lähes 100 Tampereella toimivaa järjestöä ja yritystä, jotka markkinoivat palveluitaan suoraan asiakkaille ja heidän läheisilleen.

Suomessa on valtava pula hoitohenkilökunnasta. Yhteisen hyvän alustan kautta organisoidaan kuukausittain hoitaja lähes 1500 kotihoidon työvuoroon Tampereella. Alusta yhdistää henkilöstövuokrauksen palveluntuottajat, palveluiden järjestäjän ja hoitajat. Digitaalisilla yhteistyöprosesseilla varmistetaan hoitajatilaukset, muutostilanteiden hallinta ja dokumentointi, palautteiden käsittelyprosessit sekä systemaattinen tiedon kokoaminen ja raportointi. Verkostojen johtamisella, yhdessä sovituilla ja vakiintuneilla prosesseilla sekä palveluntuottajien perehdytyksellä turvataan toiminnan laatu. Yhteisen hyvän alustalla toimivat palveluntuottajat muodostavat kumppanuusverkoston, jolla vastataan yhdessä palveluiden järjestäjän tarpeisiin hoitajapulan ratkaisemiseksi.

Yhteisen hyvän alusta mahdollistaa palveluiden järjestäjälle ammattitaitoiset hoitajat, joiden osaaminen on varmistettu ja jotka tekevät työtä yhteisillä työohjeilla. Hyvinvointialueelle henkilöstövuokrausyritysten kokoaminen yhteiselle alustalle tuo skaala- ja volyymietuja sekä kustannussäästöjä. Kotihoidon asiakkailla on samat tutut hoitajat työnantajasta riippumatta. Yhdessä kehitetty Yhteisen hyvän alusta ja yhteinen toimintamalli mahdollistavat hyvinvointialueelle tasalaatuisen palvelutuotannon toisistaan poikkeavien yritysten yhdessä tuottamana.

Yhteisen hyvän alustalla digitalisoidaan ja vahvistetaan monien eri palveluiden edellyttämiä yhteistyöprosesseja. Alusta yhdistää asiakkaat, läheiset, palvelut, palveluntuottajat ja palveluiden järjestäjät. Ihmiset, toiminta ja palvelut yhdistyvät teknologiaan ja tietoon tuottaen asiakasarvoa ja sujuvia yhteistyöprosesseja. Yhteisen hyvän alusta tarjoaa pienemmille palveluntuottajille keinon kasvattaa liiketoimintaa osana kumppanuusverkostoa ja laajempaa palvelutarjoomaa.

Viime viikolla Sitran julkaiseman Megatrendit 2023 selvityksen mukaan kilpailu digivallasta kiihtyy entisestään uusien teknologioiden käyttöönoton myötä. Tiedon merkitys kasvaa ja yritykset kilvoittelevat keskenään siitä, kuka kerää ja hyödyntää dataa tehokkaimmin. Myös julkinen sektori ja hyvinvointialueet kehittävät data-analytiikan menettelytapoja ja tiedolla johtamista. Tulevaisuudessa tarvitsemme entistä enemmän alueellisia, avoimia, tietoturvallisia ja yhteiskehittämällä syntyneitä digitaalisia alustoja, jotka yhdistävät ihmiset, tiedon, palvelut ja yhteisöt tuottamaan yhdessä arvoa ja arjen sujuvuutta. Tätä ajatellen, järjestöjen omistamassa Yhteisen hyvän alustassa saattaa hyvinkin olla sosiaalisen innovaation elementtejä.

Tutustu lisää:

Video Yhteisen hyvän alustalla toimivasta Kotitorin Palveluhausta

Video Yhteisen hyvän alustasta henkilöstövuokrauksen tukena

Kirjoittaja: Hanna Hauta-aho on Alustapalvelu Sociala Oy:n toimitusjohtaja. Hän on kiinnostunut organisaatioiden yhteistyöstä asiakaslähtöisillä palvelupoluilla. Erityisesti hän innostuu teknologialla tuetuista prosesseista, yhteisistä oivalluksista ja rohkeista kokeiluista.

Lähteet:  
Dufva, M. ja ja Rekola S. (2023), Megatrendit 2023 – Ymmärrystä yllätysten aikaan, Sitran selvityksiä 224, SITRA