Skip to main content

Hyvinvointialueelle siirtyminen kiinnosti kotiin tuotavien palveluiden verkostoa Tampereella

Kotitorin palveluiden ja palveluhaun palveluntuottajien verkostotapaaminen osui mielenkiintoiseen aikaan, kun valmistautuminen hyvinvointialueelle on loppusuoralla. Mitkä ovat palveluita tuottavien järjestöjen ja yritysten mahdollisuudet ja uhat ensi vuonna. Miten yksityiset palvelut tulevat esille asiakkaille tarjottavassa neuvonnassa ja ohjauksessa.  Nämä aihepiirit herättivät aktiivisen keskustelun runsaslukuisen osallistujajoukon kesken Alustapalvelu Socialan järjestämässä tilaisuudessa 23.11.2022.    

Pirkanmaan hyvinvointialueen suunnitelmia valotti johtava suunnittelija Tanja Airaksinen.  Hyvä uutinen oli, että Suomen suurimpana hyvinvointialueena Pirkanmaa tulee toimimaan monituottajamallilla, jossa yritysten, järjestöjen ja yhteisöjen osallistuminen on merkityksellistä.  Vielä ei ole tarkkaa suunnitelmaa yhteistyöstä, mutta noin 1 200 miljoonan euron hankintojen arvo herätti odotuksia.  Airaksinen totesi, että muutoksia julkisen sektorin tarjoamiin palveluihin tulee kuntien palveluiden yhtenäistämisen ja tiukan budjetin vuoksi. Tämä luo mahdollisuuksia yksityisille palveluntuottajille.  Kysymysmerkkejä on vielä paljon. Osallistujat esittävät huolensa vuoden alusta voimaan tulevista sote-lakien muutoksista ja miten ne vaikuttavat lupiin ja ilmoituksiin.   

Asiakasohjauspäällikkö Kaisa Taimi, Tampereen kaupunki.

Kaupungin tarjoamana palvelu ei ole aina halvin, totesi kuulijajoukkoa ilahduttaen Tampereen kaupungin asiakasohjauspäällikkö Kaisa Taimi, jonka työtehtävät jatkuvat vastaavissa tehtävissä hyvinvointialueen laajuisesti. Asiakkaan palvelupolkua Kaisa kuvasi suppilomaisesti. Ensikontaktissa asiakas ottaa yhteyttä Kotitoriin, jossa ohjauksen ja neuvonnan antama palvelu vastaa valtaosaan asiakkaiden kysymyksistä. Kotitorin asiantuntijoiden tekemä alustava palvelutarpeen kartoitus sekä palveluiden vertailun tärkeys julkisen ja yksityisen tuottamana korostui Kaisa Taimin puheenvuorossa. Näin julkisen sektorin asiakasohjaajat voivat keskittyä erityisasiantuntijuutta sekä viranomaistyötä vaativiin tehtäviin.  Jotta asiakasohjaajat osaavat antaa oikeaa tietoa myös yksityisistä palveluista, tilaisuuden osallistujat nostivat esille yhteistyön tärkeyden julkisen ja yksityisten toimijoiden välillä. Koska kaupungin tarjoamana palveluille on tarkat määrittelyt työn sisällöstä, yksityisen palvelun edut korostuvat asiakkaan toiveiden toteutumisena. Arvonlisäverottomuus ja kotitalousvähennys parhaimmassa tapauksessa kompensoivat kustannuksia, johon Kotitorin siivouspalveluntuottaja esitti huolensa pienien eläkkeensaajien mahdollisuudesta. Heillä ei ole verotettavaa tuloa, josta vähentää kotitalousvähennystä.  

Palveluvastaava Taru Malinen, Tammenlehväkeskus Oy.

Ensivaiheen ohjauksen ja neuvonnan työtä käytännössä valotti palveluvastaava Taru Malinen Kotitorilta. Siellä moniammatillinen asiantuntijatiimi vastaanottaa toista tuhatta yhteydenottoa kuukausittain. Vuoden alusta palvelu jatkuu hyvinvointialueella Pirkanmaan Kotitorina. Malinen kuvasi puheenvuorossaan, miten yhteistyötä kaupungin ja palveluntuottajien kanssa tehdään monipuolisesti. Hänen näkemyksensä mukaan tulevaisuudessa hyvinvointialueella palvelujen myöntämisen perusteet tulevat lisäämään yksityisen ja kolmannen sektorin palveluiden tarvetta. Malinen korostikin selkeän tiedon merkitystä eri palveluntuottajien palveluista, jotta asiakkaat saavat jo ensikontaktilla tarvitsemansa tiedon.  

Esitysten lopuksi pohdittiin pöytäkunnittain mitä uhkia ja mahdollisuuksia hyvinvointialueelle siirtyminen herättää. Ilmassa oli paljon avoimia kysymyksiä. Miten tasapuolisuus eri alueilla toteutuu. Karsitaanko rahapulassa ennalta ehkäiseviä palveluita. Miten markkinointi onnistuu pieniltä toimijoilta. Positiivisena asiana yksityisten palveluiden markkinat voivat lisääntyä julkisten palvelujen vähetessä. Jotta asiakkaat saavat tarvitsemaansa palvelua, korostettiin järjestöjen ja pienten yrittäjien palvelujen hyödyntämisen tärkeyttä asiakkaan palvelupolkujen mallintamisessa. Verkostojen ja hyvin käytäntöjen laajentaminen hyvinvointialueella luo näin kysyntää. “Kattellaan, kun siirrytään, verkostoituminen on mahdollisuus ja pienten yhteistyössä on voimaa”, oli osuva osallistujan kiteytys palveluntuottajien tulevaisuudesta.  

Tilaisuuden parasta antia oli kohtaaminen ja ajatusten vaihto. Kiitos kaikille mukana olijoille. Jatketaan tapaamisia ensi vuonna ajankohtaisista asioista hyvinvointialueella. 

Kirjoittaja: Marja Heikelä työskentelee Alustapalvelu Sociala Oy:ssä palvelupäällikkönä. Hänen vastuullaan on kotona asumisen tueksi tarjottavat palvelut. Marjalla on keskeinen rooli myös Yhteisen hyvän alustalla toimivan Palveluhaun kehittämisessä ja palveluntuottajaverkostojen koordinoijana.